Rasa Ivanauskienė. PARTIJOS „KARTU SU VYČIU” ATSIRADIMO APLINKYBĖS

30 metų Lietuvos Respublikos Seime dirbančių skirtingų partijų vykdomos politikos rezultatas – Tėvynę paliko beveik milijonas piliečių. Valdančiųjų darbai ir vykdoma politika nebeturi jokio ryšio su jų programose skelbiamais tikslais ir uždaviniais. Sistema nebesprendžia piliečiams, tautai ir valstybei gyvybiškai svarbių Tęskite skaitymą

KREIPIMASIS

2021 m. birželio 27 d. Jonavoje įvyko partijos „Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai“ suvažiavimas. Jo metu partijos vadovas Arvydas Juozaitis pateikė delegatams atsistatydinimo pareiškimą. Įvykus partijos lyderio perrinkimui, jos vadovu tapo Vaclovas Žutautas. Suvažiavime buvo patvirtintas ir naujas partijos Tęskite skaitymą