nario mokestis

TIK PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ NARYS TURI PAREIGĄ IR TEISĘ MOKĖTI NARIO MOKESTĮ!

  1. JEIGU JŪS UŽ PRAEITUS METUS VMI NETEIKĖTE DEKLARACIJŲ APIE SAVO PAJAMAS:

1.1. Jūs turite teisę pagal savo galimybes skirti nario mokesčio dydį, kurio suma nuo 12 iki 360 eurų per 2023 metus.

  1. JEIGU JŪS UŽ PRAĖJUSIUS METUS VMI DEKLARAVOTE APIE SAVO PAJAMAS IR TURTĄ (dvi deklaracijos):

2.1.  Jūs turite teisę, pagal savo galimybes, skirti nuo 12 eurų iki sumos, kuri per 2023 metus negali viršyti :

2.1.1.  10% VMI pajamų deklaracijoje nurodytos sumos;.

2.1.2.  22 420 eurų leistinos nario mokesčiui 2023 metams nustatytos sumos (20 VMDU dydžių – 20 x 1121 = 22 420 eurų).

Pvz. Nr 1:

 Jeigu  Jūs už 2022 m. VMI deklaravote turtą ir pajamas, ir pajamų deklaracijoje nurodėte 4500 eurų pajamų sumą, tai nario mokesčiui turite teisę skirti ne daugiau 4500 x 10% = 450 eurų per 2023 metus.

  Pvz. Nr.2:

 Jeigu Jūs už 2022 metus VMI deklaravote turtą ir pajamas, ir pajamų (darbo užmokestis, pensija ir t.t.) deklaracijoje nurodėte 225 520 eurų pajamų sumą, tai nario mokesčiui, pagal 2.1.1. nurodytą reikalavimą, Jūs galėtumėte skirti ne daugiau 22 552  {225 520 x 10% = 22 552) eurų. Bet ši suma yra didesnė už 20 VMDU (20 X 1121 = 22 420 eurų). Todėl Jūs nario mokesčiui turite teisę per 2023 metus skirti ne daugiau 22 420 eurų.

 Nario mokestis gali būti mokamas dalimis arba visa suma iškart:

3.1.  suma nuo 12 iki 336 eurų gali būti mokama grynais ( partijos skyriaus atsakingam asmeniui) arba bankiniu pavedimu;

3.2.  suma nuo 336 iki 22 420 eurų – tik bankiniu pavedimu.

3.3. Mokant bankiniu pavedimu, mokėtojas tam skirtose skiltyse nurodo:

                  Gavėjas:    Politinė partija ,,KARTU SU VYČIU“

                  Gavėjo banko sąskaita:    LT72 7044 0600 0612 1636

                  Paskirtis:    Nario mokestis, asmens kodas xxxxxxxxxxx

  Nario mokesčio gali nemokėti arba mokėti pagal savo galimybes besimokantys, neįgalūs, pensininkai, neturintys pajamų iš darbo santykių ir apie tai raštu informavę skyriaus pirmininką.