nario mokestis

Nario mokestį mokėti turi teisę tik partijos ,,Kartu su Vyčiu“ narys.

1. JEIGU NEDEKLARAVOTE AR DEKLARAVOTE SAVO GAUTAS PAJAMAS IR TURTĄ VMI:

1.1. Nario mokestis ne mažesnis nei 12 eurų per metus. Nario mokesčio gali nemokėti arba mokėti pagal savo galimybes besimokantys, neįgalūs, pensininkai, neturintys pajamų iš darbo santykių ir apie tai raštu informavę skyriaus pirmininką.

1.2. Jei turite galimybę, galite mokėti ir didesnę sumą, bet ji negali viršyti  360 eurų per metus. Tuo pat metu Jūsų mokama suma negali viršyti 10% praėjusiais metais teisėtai gautų pajamų sumos.

Pvz.: Jeigu praėjusiais metais Jūsų pajamų (darbo užmokestis, pensija ir t.t.) suma sudarė 3300 eurų, tai nario mokesčiui galite skirti ne daugiau 330 eurus (3300 x 0.1= 330 ). 

2. JEIGU DEKLARAVOTE IR PAJAMAS IR TURTĄ VMI:

2.1. Jūs turite teisę per metus nario mokesčiui skirti nuo 12 iki 19 346* eurų sumą. Bet, Jūsų pasirinkta suma, negali viršyti 10% už praėjusius metus Jūsų pajamų deklaracijoje nurodytos sumos.

Pvz.: Jeigu už praėjusius metus VMI pateiktoje  pajamų deklaracijoje nurodėte 52 650 eurų gautų pajamų sumą, tai nario mokesčiui galite skirti ne daugiau 5265 eurus. (52650 x 0.1= 5265).

3. KAIP GALIMA MOKĖTI NARIO MOKESTĮ:

3.1. Nario mokestis nuo 12 iki 290,19* eurų, gali būti mokama grynais  skyriaus pirmininkui, pasirašant pinigų gavimo žiniaraštyje arba banko pavedimu.

Jeigu nario mokestį padarėte bankiniu pavedimu prašome praneškite apie tai  el. paštu vidmantab@gmail.com

3.2. Nario mokestis, viršijantis 290,19* eurų, privalo būti mokamas tik banko pavedimu. Padarius  pavedimą, prašome praneškite apie tai  el. paštu vidmantab@gmail.com

* – paskaičiuota pagal 2020 metų rodiklius. Kiekvienais metais perskaičiuojama.

4. NARIO MOKESTĮ, MOKANT BANKINIU PAVEDIMU,  MOKĖTOJAS ATSKIROSE SKILTYSE NURODO: 

Gavėjas: Politinė partija ,,Kartu su Vyčiu“

Gavėjo banko sąskaita: LT72 7044 0600 0612 1636

(AB SEB bankas)

Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis, mokėtojo asmens kodas

Suma: Nurodoma pervedama suma

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą.

 

 

 


 

Į pradžią Kas tas vytis?