KREIPIMASIS

KREIPIMASIS

2021 m. birželio 27 d. Jonavoje įvyko partijos „Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai“ suvažiavimas. Jo metu partijos vadovas Arvydas Juozaitis pateikė delegatams atsistatydinimo pareiškimą. Įvykus partijos lyderio perrinkimui, jos vadovu tapo Vaclovas Žutautas. Suvažiavime buvo patvirtintas ir naujas partijos pavadinimas – „Kartu su Vyčiu“.

KREIPIMASIS

2021-06-27

Mes, „Kartu su Vyčiu“ partijos suvažiavimo delegatai, partijos vardu kreipiamės į Lietuvos Prezidentą, į visas Lietuvos politines ir visuomenines jėgas, kurioms rūpi mūsų Tėvynės ateitis, jungtis bendram darbui.

Siekiame, kad Lietuva taptų, būtų bei išliktų suvereni Valstybė, kurioje puoselėjama dora, žmoniškumas, tautinė-nacionalinė kultūra bei išlaikoma istorinė atmintis. Norime, kad mūsų Tėvynėje būtų realiai įgyvendintos pamatinės konstitucinės nuostatos, o švietimo ir kultūros politika grindžiama tūkstantmečiais puoselėtomis Lietuvos vertybėmis, gamtos bei gyvybės dėsniais. Galime visi kartu savo namuose kurti bendro gėrio tvarką, tarnaujančią žmoniškumui ir grindžiamą pilietiniu sąmoningumu.

Pasaulinėje ir tarptautinėje erdvėje Lietuvą matome tik kaip lygiateisę tautinę-nacionalinę valstybę, gyvenančią savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis atmosferoje. Priešinsimės ir nesutiksime su politiniu, ideologiniu, ekonominiu, prekybiniu, finansiniu ar kitokiu spaudimu, kuriuo siekiama sulaužyti tautos vertybinį stuburą, primetant racionaliai nepagrįstas kultūros, sveikatos ar švietimo sampratas, neatitinkančias tautos dvasios.

Lietuvos, kaip nacionalinės Valstybės, atkūrimo tikslui įgyvendinti esame atviri glaudžiam bei veiksmingam bendradarbiavimui su visomis giminingos politinės krypties jėgomis. Siūlome dirbti kartu, derinant ir panaudojant sutelktines galias šiam kilniam tikslui pasiekti, užkertant kelią griaunančių jėgų poveikiui ir užtikrinant mūsų šalies gyvastį į Lietuvą dar tik ateisiantiems vaikams.

Ir vienybė težydi!

 

Partijos suvažiavimo delegatų vardu, partijos Pirmininkas Vaclovas Žutautas

Į pradžią Kas tas vytis?