PARTIJOS „KARTU SU VYČIU” ATSIRADIMO APLINKYBĖS

PARTIJOS „KARTU SU VYČIU” ATSIRADIMO APLINKYBĖS

30 metų Lietuvos Respublikos Seime dirbančių skirtingų partijų vykdomos politikos rezultatas – Tėvynę paliko beveik milijonas piliečių. Valdančiųjų darbai ir vykdoma politika nebeturi jokio ryšio su jų programose skelbiamais tikslais ir uždaviniais. Sistema nebesprendžia piliečiams, tautai ir valstybei gyvybiškai svarbių klausimų, rūpinamasi tik siaurais grupuočių interesais. Nekontroliuojamas naudojimasis viešaisiais ištekliais, įsišaknijusi korupcija, LR Konstitucijos ir įstatymų nesilaikymas, ypač didelė turtinė atskirtis, valdančiųjų nepagarba eiliniams piliečiams ilgainiui sukūrė nepasitikėjimo valdžia atmosferą visuomenėje, pagimdė beviltiškumo jausmą. Nepaisant to, valdantieji bando įtikinti, kad „mes niekada negyvenom taip gerai“, kad yra kuriama „gerovės valstybė“, kad „Lietuva tapo globali valstybė“ – ir tai gėris.

Tokia ilgalaikė politika ir ypač jaunimui skiepijamos globalaus liberalizmo idėjos subrandino siekį – vienytis į tautiškos pakraipos darinį vardan Lietuvos valstybės išlikimo.

Partija KARTU SU VYČIU (ankstesnis pavadinimas Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai) susiformavo ne iškart. Susibūrusiam branduoliui teko peržengti daug slenksčių, kuriuos suformavo įvairios pastarųjų metų politinių įvykių aplinkybės. Partijos ištakos siejamos su 2018 m. birželiu, kai vienas  Sąjūdžio pradininkų, filosofas, rašytojas, hum. m. dr. Arvydas Juozaitis paskelbė dalyvausiąs LR Prezidento rinkimuose. Viešam svarstymui jis pateikė valstybės politinės veiklos gaires „Lietuva yra čia“. Gairių esminė mintis – vykdyti politiką, stabdančią Lietuvos išvalstybinimą, kurią valdančioji sistema skambiai vadina „globalia Lietuva”.

2019 m. vasario 2 d., Vilniuje iš visų Lietuvos regionų susirinkę A. Juozaičio bendraminčiai įkūrė visuomeninį sambūrį „Lietuva yra čia“ (jo pirmininku ir tapo A. Juozaitis). Šis sambūris, suvienijo piliečius pritariančius paskelbtoms politinėms gairėms ir talkinusius A. Juozaičiui jo prezidentinės kampanijos metu.

Stebint priešrinkiminį procesą, akivaizdžiai matėsi politinės sistemos įtaka žiniasklaidai, kurioje išskirtinis dėmesys nukreiptas tik į G. Nausėdos, I. Šimonytės, S. Skvernelio kandidatūras. Kitų šešių pretendentų viešosios raiškos galimybės buvo ribojamos. Todėl nenuostabu, kad nepakankamai išgirsta A. Juozaičio teikiama plati programa, kurios esminis tikslas: stiprinant valstybingumo pamatus stabdyti lietuvių tautos nykimą.

Po prezidento rinkimų A. Juozaitis, bendražygių paskatintas, nutarė toliau tęsti politinę veiklą. Pradėtos svarstyti galimybės ir būdai, kaip aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime tinkamai atstovaujant bemaž 67 tūkst. rinkėjų, atidavusių savo balsą už jo kandidatūrą. Buvo nuspręsta telkti ne tik visuomeninį, bet ir politinį sambūrio „Lietuva yra čia“ sparną.  Su šia politine jėga numatyta dalyvauti 2020 m. Seimo rinkimuose.

2019 m. vasarą prasidėjo naujos partijos Santalka – „Lietuva yra čia” formavimosi procesas. Branduolį ji jau turėjo: tai buvo piliečiai suvienyti bendrų politinių gairių idėjų ir dalyvavę prezidentinėje kampanijoje. Imta kviesti naujus narius. Skyriai formavosi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Kėdainiuose, Radviliškyje, Šiauliuose ir kitur. Naujo politinio darinio augimas nebuvo spartus, nes žmonės netikėjo, kad savo asmeninėmis pastangomis demokratiniu būdu įmanoma keisti padėtį Lietuvos valstybėje.

Besiformuojančios partijos lyderis įvardino siekį suvienyti pavienes partijas, turinčias panašias vertybines nuostatas. Tų pačių metų liepos 14 d. daugiau kaip 10-čiai partijų ir kitų juridinių asmenų buvo išplatintas Manifestas, kuriuo kviesta jungtis į Santalką „Lietuva yra čia”. Pirmieji pokalbiai vyko su Lietuvos tautininkų ir respublikonų sąjunga bei Lietuvos centro partija. Pozityvų požiūrį išreiškė ir partijų „Jaunoji Lietuva“, „Kartų solidarumo sąjunga”, „Tvarka ir teisingumas“ vadovai.

„Tvarkos ir teisingumo” partijoje buvo įvykęs rimtas skilimas. Pradėtos diskusijos su jų frakcija, tuomet dirbusia Seime.  Manyta, kad dėl programų panašumo šių politinių darinių sąjunga įvyks. Diskusijos, vykusios apie 2 mėnesius, teigiamų rezultatų nedavė.

Sėkmingai baigėsi derybos su partijos „Kartų solidarumo sąjunga” lyderiais. 2020 sausio mėn. įvyko politinio darinio Santalka „Lietuva yra čia” ir partijos „Kartų solidarumo sąjunga” susijungimas. Taip susiformavo partija, pavadinta „Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai” (KSS-SL). Pirmininku buvo išrinktas A. Juozaitis, o pavaduotoju – V. Kadžys. Rinkimams į Seimą pasirinkta „Santalkos Lietuvai” programa, papildžius ją veiklos kryptimis, kurios aktualios pensijinio amžiaus žmonėms. Sudaryti daugiamandatininkų ir vienmandatininkų sąrašai.

2020 m. rinkimuose į  LR Seimą gauta 0,49% rinkėjų balsų. Tokius rezultatus lėmė ne vienas veiksnys: laiko trūkumas, žiniaskIaida, ribojusi informaciją, finansų stygius, rimtos  partijos rinkimų štabo klaidos. Po nesėkmės partijos lyderis laikėsi griežtos nuostatos – atsistatydinimo. Jos gretas paliko ir rinkimų štabo vadovas S. Lapėnas. Tačiau aktyvusis branduolys, kurį buvo suvienijusios politinių gairių „Lietuva yra čia“ idėjos, nutarė nepasiduoti ir tęsti darbą.

2021 m. birželio mėn. Jonavoje įvykusiame partijos suvažiavime pirmininku išrinktas Vaclovas Žutautas, iki tol vadovavęs partijos Mažeikių skyriui. Suvažiavimo delegatai pritarė atnaujintai partijos programai bei pakoreguotiems įstatams. Buvo patvirtintas naujas partijos pavadinimas – KARTU SU VYČIU.

Į pradžią Kas tas vytis?