Vaclovas Žutautas. REFERENDUMAS PARODYS, KO MES VERTI

Vaclovas Žutautas. REFERENDUMAS PARODYS, KO MES VERTI

Šiandieninė padėtis Lietuvoje išryškino trisdešimt metų užsitęsusio visuomenės aktyvuno trūkumus, dalyvaujant valstybės gyvenime, vykstančiuose politiniuose procesuose. Kai valstybės valdymas paliekamas tik valdžios atstovams, kai nėra kontrolės iš pačios tautos, sunku tikėtis geresnių rezultatų.

Konstitucijos 9 straipsnyje sakoma, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.“ Aktyvus parašų rinkimas, didžiulis žmonių susidomėjimas leidžia tikėtis, kad 300 tūkstančių parašų surinksime. Bet viskas priklausys nuo to, kaip visa tauta ateisime balsavimo dieną ir atiduosime savo balsą už tai, kad referendumas įvyktų.  Tokio aktyvumo, kaip per prezidento ar Seimo rinkimus, neužteks – referendumas bus neįvykęs. Privalome pasiekti, kad referendumo  dieną ateitų 60-70 procentų – pusantro karto daugiau balsavimo teisę turinčių rinkėjų. 

Referendumas ir parodys, ko verti mes esame – subrendę mes ar ne patys būti šeimininkais savo gimtoje Lietuvoje. 

Partijos ,,KARTU SU VYČIU” pirmininkas Vaclovas Žutautas

Į pradžią Kas tas vytis?