Vaclovas Žutautas. POLITINĖS PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS

Vaclovas Žutautas. POLITINĖS PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS

2022-ieji metai istorijoje išliks kaip pasaulinės diplomatijos kracho metai. To išdavoje –  Rusijos ir Ukrainos karinis konfliktas, kuris gali peraugti į trečiąjį pasaulinį karą. Kai XXI amžiuje Ukrainoje žūsta žmonės, pirmiausia atsakomybė tenka kariaujančių šalių diplomatams, vadovams bei didžiųjų pasaulio valstybių JAV, Kinijos ir  ES valstybių diplomatinėms tarnyboms, kurios neatliko savo misijos – nesustabdė konfliktuojnčių šalių nuo beprotiško žingsnio, nors šis konfliktas tęsėsi ir kariniai veiksmai vyko jau nuo 2014-ųjų metų. Aštuonis metus žuvo žmonės, vaikai.  

Politinė partija ,,KARTU SU VYČIU“ nepalaikė ir šiandieną nepritaria užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio vykdomai užsienio politikai, kuri, partijos nuomone, yra trumparegiška ir nenaudinga ne tik Lietuvai, bet ir ES . 

Partija ne kartą kreipėsi į šalies Prezidentą kaip konstitucinį garantą ir asmeniškai atsakingą už Lietuvos užsienio politikos formavimą bei vykdymą, kad būtų imtasi ryžtingų priemonių užsienio politikoje – kad ji būtų logiška, nuosekliai kryptinga ir pirmiausia gintų Lietuvos ir jos piliečių interesus. Konkrečių, pastebimų veiksmų, mūsų nuomone, deja, nebuvo imtasi.

Partija mano, kad Lietuvos užsienio politikoje padarytos klaidos turėjo neigiamos įtakos ir vykdomai bendrajai ES užsienio politikai. Todėl globaliame pasaulyje privalome jausti ir savo kaltę už tai, kad pasaulinė, ES diplomatija patyrė krachą, kad Ukrainoje šiandieną karas. 

Mes dar kartą kreipiamės į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą, užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį ir reikalaujame pripažinti padarytas klaidas, padaryti reikiamas išvadas ir savo koordinuotais veiksmais imtis visų galimų priemonių, kad karas Ukrainoje būtų sustabdytas. Kad būtų užkirstas kelias žmonių naikinimui. Mūsų nuomone, Lietuvos diplomatai privalo dirbti ne tik su ES, bet ir su kariaujančių šalių diplomatais.

Kviečiame visus Lietuvos gyventojus, politines partijas, organizuotas piliečių struktūras,  Lietuvos inteligentiją telktis, vienyti jėgas, vadovautis išmintimi ir visas jėgas skirti tai veiklai, kurią geriausiai išmanome ir kuri veda į taiką. Išlikime taikdariais, o ne karo kurstytojais..