Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS

Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS

                                       Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“

                                                         KREIPIMASIS

ESMINĖ PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ VEIKLOS NUOSTATA YRA DIALOGAS SU VALSTYBĖS PILIEČIAIS, KAI BENDRU SUTARIMU, LAIKANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS, KURIAMAS GYVENIMAS SAVO NAMUOSE.

                  Partija, matydama valstybės valdymo sistemos ligšiolinį neatitikimą Lietuvos Konstitucijai, siekia reformuoti valstybės valdymo sistemą, įtvirtinant kiekvieno piliečio teisę dalyvauti valstybės valdymo procese, kurti Lietuvoje bendrapilietinį gėrį ir teisingumą.

                  Šiandieną mūsų valstybėje vykstantys procesai švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, kultūros sektoriuose, teisėsaugoje siunčia pavojaus signalus Tautai, parodo valdžios bejėgiškumą spręsti konkrečias žmogaus problemas. Mes negalime likti nuošalėje, kai mokytojai dar kartą bando būti išgirsti valdžios. Valdžios struktūrų  privilegijuotų sąlygų sudarymas, biudžeto lėšų dalijimas privačiam verslui švietimo, sveikatos apsaugos versle, į beviltišką padėtį stato valstybines sveikatos priežiūros, švietimo sistemos įstaigas, jų vadovus ir, aišku, dirbtinai nuvertinamas valstybinėse įstaigose dirbančių mokytojų, medikų atliekamas darbas. Kas gali paneigti, kad  nevyksta sąmoningas valstybinės švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos naikinimas? Tai gyvybiškai svarbiausios Lietuvos žmogui funkcijos, deleguotos valstybei.

                  Partijos ,,KARTU SU VYČIU“ politinis aktyvas, pritardamas mokytojų bendruomenės reikalavimams ir, palaikydamas jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise streikuoti, ginant savo ekonominius ir socialinius interesus, ir kviečia moksleivių tėvus (tik neįtraukime į streikus moksleivių) senelius, pilietiškus tautiečius – visus, kuriems rūpi mūsų valstybės išlikimas, geros valios žmones, palaikyti mokytojus, prisijungti prie jų. Tikimės, kad ir medikų, kultūros darbuotojų bendruomenės neliks abejingos ir pasinaudos mokytojų demonstruojama pilietine drąsa ir gins savo Konstitucines teises.

                  Tik būdami kartu – vienybėje galime užsitikrinti orų gyvenimą savo valstybėje.

 

Aktyvo vardu –  politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“ pirmininkas Vaclovas Žutautas