Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS

                                       Politinės partijos ,,KARTU SU VYČIU“

                                                         KREIPIMASIS

ESMINĖ PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ VEIKLOS NUOSTATA YRA DIALOGAS SU VALSTYBĖS PILIEČIAIS, KAI BENDRU SUTARIMU, LAIKANTIS  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS, KURIAMAS GYVENIMAS SAVO NAMUOSE.

                  Partija, matydama valstybės valdymo sistemos ligšiolinį neatitikimą Lietuvos Tęskite skaitymą