PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS. PAKARTOTINAS. PIRMINIS (NEIŠGIRSTAS) 2020-12-16. GAL NELENKTYNIAUKIME, O TELKIMĖS

PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ KREIPIMASIS. PAKARTOTINAS. PIRMINIS (NEIŠGIRSTAS) 2020-12-16. GAL NELENKTYNIAUKIME, O TELKIMĖS

2020-ųjų metų Seimo rinkimai parodė, kokie pavojai Lietuvai iškyla, kai nusivylę rinkėjai ignoruoja rinkimus arba kai tautinių mažųjų partijų lyderiai nesugeba valstybės interesų iškelti aukščiau už asmeninius.

Šiandieną, matydami, kokios jėgos susijungė į Seimo daugumą ir kokių tikslų jos ten siekia, Lietuvoje turime kritinę padėtį. Nekalbame apie valdančiųjų kompetenciją, jų gyvenimišką patirtį, pažiūras ar įsitikinimus. Mums, kaip ir daugumai Lietuvos gyventojų, nerimą kelia Seime svarstomų klausimų neaktualumas dabarties Lietuvai, niekuo nepateisinamas svarstymų skubotumas, nenoras išklausyti kitokią nuomonę, padaryti atitinkamas išvadas. Praktiškai Seimas ir valstybės valdymas yra privatizuotas trijų partijų, už kurias balsavo tik maža Lietuvos gyventojų dalis. Net Prezidentas, už kurį balsavo tris kartus daugiau rinkėjų negu už TS-LKD suburtą ,,buldozerį“, praktiškai yra šalinamas nuo valstybės valdymo. Ir kas pavojingiausia,- kad Prezidento atžvilgiu Seimo daugumos atakos tik stiprėja. Didžiulis pavojus iškilo ir taip jau dažnai ignoruojamai Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Seime vykdoma daugumos politika audrina sveikai mąstančią Lietuvos visuomenės dalį, kyla žmonių nepasitenkinimas Seime ir vyriausybėje priimamais sprendimais, kurie pamina tradicines šeimos vertybes, taip Lietuva stumiama į išnykimą. Panašu, kad nuo 1990 metų Lietuvos visuomenė niekada nebuvo tiek įaudrinta kaip dabar.

Kodėl taip trumparegiškai elgiasi Seimo dauguma? Kodėl nevyksta dialogas su tauta? Kodėl Lietuvoje nėra vietos kitokiai negu Seimo daugumos nuomonei? Argi jie dar neprisižiūrėjo, o gal nepajėgūs suprasti, kas vyksta JAV, Europos Sąjungos, Baltarusijos, Ukrainos valstybėse? Argi mums šito reikia? O gal nėra realios jėgos, kuri pareikalautų susimąstyti, pradėti diskutuoti ir pristabdyti Seimo daugumos stumiamus, nors tautos lūkesčių neatitinkančius sprendimus? Mes manome, kad reali jėga, kuri gali ir turi imtis iniciatyvos,- tai visų ne parlamentinių tautinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų, judėjimų, organizuotų visuomenės struktūrų, pavienių piliečių susitelkimas į politinį-pilietinį junginį ,,LIETUVOS IŠLIKIMAS“.  

Šis politinis-pilietinis junginys taptų realia politine-pilietine galia, priverstų valdžios struktūras su juo skaitytis. ,,Lietuvos išlikimas“ būtų, nuolatos dirbanti, konstruktyvi opozicija valdančiųjų daugumai, prezidentui, vyriausybei, nes, kaip rodo praktika, Seime esančios partijos sudaryti opozicijos net nesistengia, o gal ir nenori. Politinio-pilietinio junginio ,,Lietuvos išlikimas“ vykdantysis organas  atliktų konstruktyvios šešėlinės vyriausybės funkcijas.

Šiandieną mes blaškomės atskirai, lenktyniaujame ir švaistome savo laiką bei pastangas parašų rinkimui, peticijų rašymui ir nebelieka laiko teisinių kelių paieškai. Norimo rezultato, eidami tokiu keliu, – nepasieksime. Ar ne dėl to valdantieji ir nekreipia reikiamo dėmesio į mūsų veiklą ir neįvertina bei nesiskaito su savo neorganizuotais piliečiais? Jeigu ir toliau smulkiomis grupelėmis, neįsigilinę į veikiančius įstatymus, ,,darysime tvarką Lietuvoje“, rezultatas, manome, gali būti liūdnas. Tik susitelkę, turėdami aiškų tikslą, galime aktyviai, atsakingai dalyvauti savo valstybės valdyme.

Kol nesukursime tokių sąlygų, kad ne nuo išrinkto Seimo sudarytos daugumos ar jos kontroliuojamos vyriausybės priklausytų mūsų visų gyvenimas, o nuo to, kaip tą Seimo daugumą ir vyriausybę sugebės kontroliuoti pati tauta, tol valdžia Lietuvoje savivaliaus ir toliau. 

Jeigu politiniame-pilietiniame susitelkime ,,LIETUVOS IŠLIKIMAS“ matote Lietuvai reikalingą bendram tikslui telkiančią ir koordinuojančią jėgą, suremkime pečius. Nedelskime, nes mes jau vėluojame.

 

Kontaktai:

Tel.

El.

Iniciatyvinės grupė:

  1. Partija ,,KARTU SU VYČIU“
  2.  

 

 

Į pradžią Kas tas vytis?