Vaclovas Žutautas. MINTYS PO ĮVYKUSIO MITINGO „APGINKIME LR KONSTITUCIJĄ“

Vaclovas Žutautas. MINTYS PO ĮVYKUSIO MITINGO „APGINKIME LR KONSTITUCIJĄ“

Kodėl iškilo toks būtinumas? Atsirado kažkam noras pažeidinėti? Bet kuris pilietiškas Lietuvos gyventojas pasakys – klausimai naivūs. Kodėl? Todėl, kad Lietuvos piliečių priimta 1992.10.25. referendume, 1992.11.02. įsigaliojusi Lietuvos respublikos Konstitucija nuo pat pirmųjų dienų valdžios buvo pažeidinėjama. Ji ,,apaugo“ antikonstituciniais aktais, įstatymais, kurie buvo reikalingi, esantiems tuo metu valdžioje, įsitvirtinti joje ilgam ir patogiai įsikurti Lietuvoje.

AR ĮMANOMA ŠIANDIENINĖJE LIETUVOJE ATKURTI PREZIDENTŲ IR POLITIKŲ SUDARKYTĄ KONSTITUCIJĄ?

Neįmanoma. Motyvai:

  1. VALDŽIOJE BUVUSIOS IR ESANČIOS POLITINĖS JĖGOS, ILGIAU KAIP TRIS DEŠIMTMEČIUS, PASIKEISDAMOS VALDYDAMOS VALSTYBĘ, NEPAJĖGIOS TO PADARYTI, NES JOS SUINTERESUOTOS IR TOLIAU IŠSILAIKYTI VALDŽIOJE.
  2. NETURIME LIETUVOS VALSTYBĖS VYSTYMOSI VIZIJOS.
  3. NĖRA NAUJOS POLITINĖS JĖGOS: PATRIOTIŠKOS INTELIGENTIJOS, VADYBININKŲ – VALSTYBININKŲ, KURIE PIRMIAUSIA SAVE LAIKYTŲ LIETUVOS PILIEČIAIS, O NE PASAULIO AR EUROPOS.
  4. TAUTA NUSIVYLUSI POLITIKAIS, SUSISKALDŽIUSI – NĖRA VIENYBĖS.

ĮVERTINUS ŠIANDIENINĘ SITUACIJĄ ES IR PASAULYJE, LIETUVA PRIVALO APSISPRĘSTI:

  1. ,,PLAUKSIME“ PASROVIUI?
  2. BŪSIME PRIKLAUSOMI NUO SVETIMŠALIŲ VALDOVŲ?
  3. IMSIMĖS SAVO PROTU IR SAVO JĖGOMIS KURTI SAVO GYVENIMĄ NEPRIKLAUSOMOJE NEUTRALIOJE DEMOKRATINĖJE LIETUVOJE?

NĖRA TOKIOS VALSTYBĖS, KURI, NETURĖDAMA NAUDOS SAU, GLOBOS LIETUVĄ, RŪPINSIS JOS ATEITIMI, KALBA, ŠVIETIMU, KULTŪRA, JOS EKONOMIKA.

KOL TO NESUPRASIME, IR KONSTITUCIJA BUS TOLIAU PAŽEIDINĖJAMA, IR VALDŽIOS VYKDOMA POLITIKA LIETUVOJE NESIKEIS, IR NAUJŲ POLITINIŲ JĖGŲ SEIME NEATSIRAS.

MŪSŲ SIEKIS – VIENYTIS IR PRADĖTI KURTI VALSTYBĘ SAU.

BENDRADARBIAUKIME GLOBALIAI, GYVENKIME IR DIRBKIME LOKALIAI.