Vytautas Burbulis

Atsakingas už darbą tautiečių politinio aktyvumo didinime, įtraukiant juos į Lietuvoje vykstančių referendumų organizavimą, rinkimines kompanijas.