Vaclovas Žutautas  KAD ŽINOTI – REIKIA DOMĖTIS?

Vaclovas Žutautas  KAD ŽINOTI – REIKIA DOMĖTIS?

Važinėjant po Lietuvą, organizuojant  pretendento į kandidatus Prezidento rinkimuose Valdo Tutkaus susitikimus su žmonėmis, labai dažnai man, kaip partijos pirmininkui, pateikiamas kaip priekaištas << KODĖL MŪSŲ PARTIJA  ,,KARTU SU VYČIU“ JIEMS NEŽINOMA? >> Nenusišalindamas nuo atsakomybės, atsakau visiems nuoširdžiai ir labai paprastai:

  1. PARTIJA ,,KARTU SU VYČIU“ NĖRA NIEKO BLOGO LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS PADARIUSI.
  2. MŪSŲ PARTIJA NĖRA PARLAMENTINĖ IR IŠ VALSTYBĖS NEGAUDAMA NEI CENTO YRA IŠSTUMTA IŠ KONKURENCINĖS KOVOS.
  3. ,,KARTU SU VYČIU“ PARTIJA NĖRA VIENO ŽMOGAUS PARTIJA. TAI – VIENO IŠDISKUTUOTO BENDRO TIKSLO SIEKIANČIŲ ŽMONIŲ BENDRUOMENĖ.
  4. ,,KARTU SU VYČIU“ PARTIJA – KONSTRUKTYVI OPOZICIJA, ESANTIEMS VALDŽIOJE.

Ir tada aš paklausiu:

  1. AR TOKIA PARTIJA ŽINIASKLAIDAI YRA ĮDOMI? PARTIJA NETURI TIEK LĖŠŲ, KAD GALĖTŲ IŠSIPIRKTI ETERĮ IR IŠSAKYTI SAVO POZICIJĄ.
  2. AR ,,KARTU SU VYČIU“ PARTIJA SAVO VEIKLA TURI KENKTI LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS, KAD ŽINIASKLAIDA VELTUI JĄ IŠREKLAMUOTU?
  3. AR MŪSŲ PARTIJA TURI PARSIDUOTI LIETUVOJE ŽINIASKLAIDOS IŠGARSINTAM ŽMOGUI IR TARNAUTI JO AR GRUPUOTĖS INTERESAMS?
  4. AR ,,KARTU SU VYČIU“ PARTIJA TURI PATAIKAUTI, ESANTIEMS VALDŽIOJE?

,,KARTU SU VYČIU“ partija daugiausia Lietuvoje surinko gyventojų parašų  dėl Referendumo (Dėl 100 000…), pastoviai išsako savo poziciją Prezidentui, Seimui, vyriausybei aktualiausiais Lietuvai klausimais. Pagal savo galimybes organizuojame susitikimus su Seimo nariais, Seime dirbančiomis partijomis. Yra pateikta ne viena iniciatyva – kreipimasis į Lietuvos žmones, organizuotas struktūras, neparlamentines partijas dėl visuomenės aktyvumo didinimo, jų įtraukimo į savo gyvenamos vietovės, rajono ar valstybės valdymą. Mes –  ne pogrindinė partija.  Internetinėje erdvėje mes matomi ir visiems norintiems pasiekiami.

https://www.kartusuvyciu.lt

Gerbiami tautiečiai, aš giliai įsitikinęs, kad mūsų partijos, kurios tikslas yra atstovauti žmonių interesus,  veiklos sėkmė priklauso tik nuo pačių gyventojų domėjimosi, įsitraukimo į jos veiklą. Partija tampa jėga tik tada, kai ją palaiko ir remia didžioji Lietuvos gyventojų dalis. Kitaip partijos išsigimsta, pavirsta grupuotėmis ar net nusavinamos vieno žmogaus ar interesų grupės. Trys dešimtmečiai Lietuvoje tą įrodė. BET JOS LIETUVOJE ŽINOMOS!!!!  ,,KARTU SU VYČIU” partijai tokia reklama ir toks žinomumas –  nepriimtinas.

 Jeigu tautiečiams mes reikalingi kaip galimybė jiems patiems įsitraukti į savo krašto problemų sprendimą, savo gyvenimą kurti čia – Lietuvoje, jie prie mūsų prisijungs ir, kartu dirbdami, būsime žinomi  GERAIS PADARYTAIS DARBAIS LIETUVAI, o ne vien pavadinimu.

 ,,KARTU SU VYČIU“ – VĖLIAVA, APIE KURIĄ MES IR KVIEČIAME VIENYTIS. Kuo mūsų bus daugiau, tuo mes būsime stipresni.

Sutelkę gausias jėgas šiuo laikmečiu turime visas galimybes, kad Tauta 2024 metais išsirinktume SAVO – TAUTOS PREZIDENTĄ!  VALDAS TUTKUS – PATIKIMIAUSIAS PRETENDENTAS