prezidiumo nariai

Vaclovas Fortunatas Žutautas

Vaclovas Fortunatas Žutautas

Partijos pirmininkas

Atsakingas už partijos programos įgyvendinimo koordinavimą.

zutautasvaclovas@gmail.com

Dalius Serafinas

Dalius Serafinas

Partijos pirmininko pavaduotojas

Atsakingas už regionų vystymo, mokslo, verslo plėtros ir migracijos politiką.

dalius@kvalitetas.lt

Jūratė Zapolskienė

Jūratė Zapolskienė

Atsakinga sekretorė – sekretoriato vadovė.

juratez4@gmail.com

Algimantas Brazdauskas

Algimantas Brazdauskas

Atsakingas už partijos veiklos viešinimą ir sklaidą.

algimantas.br@gmail.com

Rasa Ivanauskienė

Rasa Ivanauskienė

Atsakinga už švietimo, regioninės etninės kultūros ir kūrybos bei jaunimo politinio aktyvumo ugdymo politiką.

rasa.ivanauskiene7@gmail.com

Marija Kaladienė

Marija Kaladienė

Atsakinga už senjorų gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo politiką.

kaladiene.marija@gmail.com

Pranas Kavaliauskas

Pranas Kavaliauskas

Atsakingas už finansų, ekonomikos ir energetikos politiką.

santaika7@gmail.com

Romualdas Mackevičius

Romualdas Mackevičius

Atsakingas už partijos struktūros plėtrą, skyrių veiklos koordinavimą, masinių politinių renginių organizavimą ir pravedimą.

romualdasmackevicius6@gmail.com

Jonas Gediminas Punys

Jonas Gediminas Punys

Atsakingas už vietos savivaldos ir viešojo valdymo politiką.

jonas.punys@ktu.lt

etikos komisija

Janina Dovydaitienė

Janina Dovydaitienė

Pirmininkė

kontrolės komisija

Raimundas Gaižauskas

Raimundas Gaižauskas

Pirmininkas

 

Į pradžią Kas tas vytis?