PREZIDIUMO NARIAI

Vaclovas Fortunatas Žutautas

Vaclovas Fortunatas Žutautas

Atsakingas už partijos programos įgyvendinimo koordinavimą.

zutautasvaclovas@gmail.com

Vytautas Burbulis

Vytautas Burbulis

Atsakingas už darbą tautiečių politinio aktyvumo didinime, įtraukiant juos į Lietuvoje vykstančių referendumų organizavimą, rinkimines kompanijas.

Linas Jankauskas

Linas Jankauskas

Atsakingas už darbą su jaunimu, jo įtraukimą į partijos veiklą.

Jūratė Zapolskienė

Jūratė Zapolskienė

Atsakinga sekretorė – sekretoriato vadovė.

juratez4@gmail.com

Algimantas Brazdauskas

Algimantas Brazdauskas

Atsakingas už partijos veiklos viešinimą ir sklaidą.

algimantas.br@gmail.com

Marija Kaladienė

Marija Kaladienė

Atsakinga už senjorų gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo politiką.

kaladiene.marija@gmail.com

Pranas Kavaliauskas

Pranas Kavaliauskas

Atsakingas už finansų, ekonomikos ir energetikos politiką.

santaika7@gmail.com

Romualdas Mackevičius

Romualdas Mackevičius

Atsakingas už partijos struktūros plėtrą, skyrių veiklos koordinavimą, masinių politinių renginių organizavimą ir pravedimą.

romualdasmackevicius6@gmail.com

KONTROLĖS KOMISIJA

Vanda Nekrašaitė

Vanda Nekrašaitė

Kontrolės komisijos Pirmininkė

ETIKOS KOMISIJA

Janina Altaravičienė

Janina Altaravičienė

Etikos komisijos Pirmininkė

 

Į pradžią
Kas tas vytis?